Hoe vind je je weg in het doolhof van opleidingen en beroepen?

In een wirwar van opleidingen en studierichtingen ontbreken vaak wegwijzers. Je eigen weg vinden is dan ook allesbehalve eenvoudig. Tegenwoordig wordt er vaak gezegd: “Volg je hart”. Tja, en daar sta je dan bij een welwillende decaan!

Hoewel diverse scholen sector-, loopbaan oriëntatie en keuzebegeleiding aanbieden, lukt het veel jongeren nog steeds niet om weloverwogen voor hun toekomst te kiezen? Wat nu? Met je hart of met je hoofd kiezen?

Wordt het een studie psychologie (omdat dat ‘populair’ is onder jongeren) of wordt het toch een opleiding in de ICT (omdat daar veel vraag naar is)?

Keuzebegeleiding
Studie

Heb je moeite met het kiezen van een studie? Start een motivatie-onderzoek.

Veel jongeren (zowel op het voortgezet onderwijs, als op het mbo, hbo of universiteit) hebben geen idee waarvoor ze kiezen, zeggen deskundigen.

Een studiekeuze lijkt bijna wel een ‘blind date’ waarin je op een studiekeuzebeurs moet kiezen voor een partner. Het gevolg is dat veel jongeren uitvallen in het vervolgonderwijs.

En, niet onbelangrijk: één op de drie jongeren heeft achteraf spijt van z’n studiekeuze. Zo’n verkeerde keuze is niet alleen vervelend voor jezelf (vertraging), maar ook voor de extra kosten die dat met zich meebrengt.

Een motivatie-onderzoek werkt dan ook zoveel mogelijk preventief.

Het beste uit jezelf halen? De SIMA®-methode biedt uitkomst.

Met een Systematische Individuele Motivatie Analyse (SIMA®) onderzoek je hoe je het beste uit jezelf haalt.

De SIMA®-methode neemt als uitgangspunt dat studenten die gemotiveerd studeren succesvol zijn. Iedereen ervaart wel vakken die minder leuk of moeilijker zijn, maar door je innerlijke motivatie weet je uiteindelijk toch door te zetten.
Motivatie is namelijk hetgeen je écht in beweging zet.

Wat je moét doen geeft vaak geen energie, wat je wíl doen zorgt ervoor dat je doet wat je je hebt voorgenomen, aldus Anton Philips.

Hij was het die de Amerikaanse methode naar Nederland haalde en bij Stichting Emergo onderbracht.

Motivatie
Motivatie analyse

Wat levert zo’n SIMA® motivatie-analyse je nu op?

De SIMA®-methode wordt al tientallen jaren succesvol toegepast binnen het bedrijfsleven. De methode wordt in toenemende mate gebruikt om studenten en middelbare scholieren te helpen met hun studiekeuze.

De SIMA® Methode geeft je inzicht in:

Jouw individuele voorkeuren en kwaliteiten.
Situaties en studies/functies waarin je je optimaal kunt ontplooien.
Situaties die je beter kunt vermijden, omdat ze onvoldoende binnen je motivatie-patroon passen.
De omstandigheden waaronder jouw persoonlijke vaardigheden het best tot hun recht kunnen komen.
Welke plaats je t.o.v. van collega’s en leidinggevenden bij voorkeur inneemt.
Dat wat jij van nature, elke keer weer, nastreeft; je centrale drijfveer (dat wat jou van binnenuit motiveert).

Steeds meer scholen voor voortgezet onderwijs laten leerlingen individueel of in groepen met deze methode werken. Zo wordt er op Fontys Hogescholen met de SIMA®-methode gewerkt. Ook bestuurders van de TU Delft en de Haagse Hogeschool schreven een aanbevelingsbrief over de SIMA®-methode.

De SIMA® motivatie-analyse is een bewezen en werkzame methode.

De SIMA® Motivatie-Analyse is een bewezen analytische methode om gericht een profiel, studie of beroep te kiezen.
In tegenstelling tot veel andere methoden voor studie- en beroepskeuze is de SIMA®-methode géén (psychologische) test, maar een kwalitatieve onderzoeksmethode. Het is dus geen vragenlijst die je moet invullen. Je wordt niet ‘in een hokje’ gestopt. Het legt je bovendien niet allerlei typeringen op.

Iedereen beschikt dan ook over een uniek motivatiepatroon. Het is daarnaast geen momentopname; het motivatiepatroon is constant én daarmee duurzaam.

De informatie in het SIMA®-motivatiepatroon komt tot stand door een diepgaande analyse van activiteiten die jij in je leven hebt ondernomen, waarvoor geldt dat je ze zowel met succes als met plezier hebt verricht.

De basisgedachte achter de SIMA®- methodiek is dat gedrag uit het verleden de beste voorspeller is van toekomstig gedrag.

motivatiepatroon

De twee belangrijkste dagen in je leven zijn de dag waarop je geboren bent en de dag waarop je ontdekt wat je met je leven wilt gaan doen.

Het studie- en beroepskeuze adviesbureau NieuweZin helpt jonge mensen bij het maken van hun profiel- en sectorkeuze.

Na zorgvuldige analyse heb je een realistisch beeld van je interesses, talenten en motivatie én je weet goed welk profiel aansluit bij jouw motivatiepatroon.

Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Je kunt mailen naar NieuweZin via info@nieuwezin.nl of bellen +31 648625913

Stichting Emergo

Het adviesbureau NieuweZin werkt samen met Stichting Emergo en heeft een licentie om de SIMA®-methode toe te passen.